VỢT BABOLAT

VỢT TENNIS BABOLAT

đăng 03:23 28 thg 7, 2018 bởi phu pham

  • VỢT HEAD Thông số chi tiết : Trọng lượng chưa căng dây : 260 -310gramMặt vợt : 102 inch Chiều dài vợt : 27 inch Mật độ lưới : 16 x 19  Độ cân bằng  : 2HH ...
    Được đăng 05:18 28 thg 7, 2018 bởi phu pham
  • Vợt Tennis Head Graphene 360 Speed  Vợt này được thiết kế cho vận động viên chuyên nghiệp cần sự kiểm soát tối ưu. Được giới thiệu bởi Novak Djokovic và Alexander Zverev, vợt được trang bị ...
    Được đăng 02:57 28 thg 7, 2018 bởi phu pham
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

VỢT WILSON

đăng 03:18 28 thg 7, 2018 bởi phu pham   [ đã cập nhật 03:19 28 thg 7, 2018 ]

  • VỢT TENNIS WILSON Thông số chi tiết : Trọng lượng chưa căng dây : 290 gramMặt vợt : 97 inch Chiều dài vợt : 27 inch Mật độ lưới : 16 x 19Độ cân bằng  : 3 ...
    Được đăng 03:21 28 thg 7, 2018 bởi phu pham
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

PURE STRIKE

đăng 02:00 28 thg 7, 2018 bởi phu pham

PURE STRIKE SUPER LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

255 g/ 9.0 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

69 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz. 

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE TEAM

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE STRIKE VS

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in. 

Trọng lượng :

295 g/10.4 oz

Cân bằng :

325 mm 

Độ cứng thân vợt : 

67 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE 100

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

300 g/10.6 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE STRIKE 18/20

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/ 98 sq.in

Trọng lượng :

305 g/10.8 oz.

Cân bằng :

320 mm 

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE STRIKE 16/19

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in. 

Trọng lượng :

305 g/10.8 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE VS TOUR

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in.

Trọng lượng :

320 g/11.3 oz.

Cân bằng :

310 mm

Độ cứng thân vợt : 

67 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.PURE DRIVE

đăng 01:53 28 thg 7, 2018 bởi phu pham   [ đã cập nhật 01:54 28 thg 7, 2018 ]

 
PURE DRIVE 110

Kích cỡ mặt vợt :

710 cm2/110 sq. in.

Trọng lượng :

255 g/9oz.

Cân bằng :

330 mm 

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

700 mm/27.6 in. 
PURE DRIVE SUPER LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

255 g/9.0 oz. 

Cân bằng :

330 mm 

Độ cứng thân vợt : 

72 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE DRIVE LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz.

Cân bằng :

330 mm 

Độ cứng thân vợt : 

72 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in
PURE DRIVE TEAM

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE DRIVE 107

Kích cỡ mặt vợt :

690 cm2/107 sq. in. 

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz. 

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

690 mm/27.2 in.
PURE DRIVE/ PURE DRIVE+

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

300 g/10.6 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE DRIVE TOUR/ TOUR+

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

315 g/11.1 oz.

Cân bằng :

315 mm

Độ cứng thân vợt : 

74 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 

VỢT TENNIS BABOLAT

đăng 01:49 28 thg 7, 2018 bởi phu pham

PURE AERO SUPER LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

260 g/9.2 oz. 

Cân bằng :

330 mm 

Độ cứng thân vợt : 

70 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE AERO LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE AERO TEAM

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz. 

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE AERO VS

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in.

Trọng lượng :

295 g/10.4 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE AERO/ PURE AERO+

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

300 g/10.6 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE AERO TOUR

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

315 g/11.1 oz. 

Cân bằng :

315 mm 

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE AERO VS TOUR

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in. 

Trọng lượng :

320 g/11.3 oz.

Cân bằng :

310 mm

Độ cứng thân vợt : 

72 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.

1-5 of 5