VỢT BABOLAT‎ > ‎

PURE STRIKE

đăng 02:00 28 thg 7, 2018 bởi phu pham
PURE STRIKE SUPER LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

255 g/ 9.0 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

69 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz. 

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE TEAM

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE STRIKE VS

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in. 

Trọng lượng :

295 g/10.4 oz

Cân bằng :

325 mm 

Độ cứng thân vợt : 

67 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE 100

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in. 

Trọng lượng :

300 g/10.6 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE STRIKE 18/20

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/ 98 sq.in

Trọng lượng :

305 g/10.8 oz.

Cân bằng :

320 mm 

Độ cứng thân vợt : 

70 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.
PURE STRIKE 16/19

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in. 

Trọng lượng :

305 g/10.8 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt : 

70 ra 

Độ dài : 

685 mm/27 in. 
PURE STRIKE VS TOUR

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in.

Trọng lượng :

320 g/11.3 oz.

Cân bằng :

310 mm

Độ cứng thân vợt : 

67 ra

Độ dài : 

685 mm/27 in.Comments